Over Scorpions

Scorpions is in 1995 opgericht door Wilbert & Marion van den Broek, met als visie het neerzetten van een betere beveiliger die opdrachtgevers compleet ondersteunt. Deze visie is gegroeid tot het huidige bedrijf met meerdere specialisaties. Met ondertussen twee generaties in het bedrijf is Scorpions een familiebedrijf waar eerlijkheid en openheid centraal staat. Het bedrijf wordt geleid met vier kernwaarden.

Daadkracht

In de beveiligingswereld hebben we te maken met verschillende urgente situaties: agressie, inbraken, ongelukken, etc. In deze situaties is het belangrijk dat er iemand opstaat en zegt wat er gedaan moet worden.

Dit is Scorpions, wij vragen niet na of we wel een beslissing moeten nemen. Wij nemen de beslissing. Onze kennis en ervaring zorgen ervoor dat we in een paar seconden genoeg informatie hebben opgenomen om de juiste beslissing te maken.

Wij handelen correct, gastgericht en zonder aarzelen. Door onze training weten we dat situaties snel kunnen veranderen en dat we het onverwachte moeten verwachten. We anticiperen om gevaarlijke situaties te voorkomen en nemen repressieve maatregelen als het nodig is. Wij zijn Scorpions en ons werk vereist daadkracht!

Integriteit

Toegang tot de kluis, urenlijsten, kantoorpolitiek en klantgegevens zijn mogelijkheden om kwaadwillende acties uit te voeren, maar niet voor een Scorpions medewerker.

Wij vervullen onze functie adequaat, zorgvuldig en we zijn ons bewust van de verantwoordelijkheden die op onze schouders rusten. Nooit brengen we de veiligheid of het vertrouwen gegeven door de klant in het geding. Wij stimuleren onze omgeving om even onkreukbaar te zijn als ons uniform. Dit uniform dragen we met trots en het representeert deze filosofie.

Wij weten waar de grenzen liggen, bewaken ze en verhogen ze zelfs als we kunnen. We spreken mensen aan die we betrappen op immoreel gedrag en zorgen voor een betrouwbare werkplek. Wij zijn Scorpions en ons werk vereist integriteit!

Gastgerichtheid

Veiligheid gaat verder dan het voorkomen van agressie of brandveiligheid. Veiligheid is ook veilig voelen. Gasten die verdwaald zijn voelen zich niet veilig. Een klant die niet weet wat de beveiliging uitvoert voelt zich niet veilig. Een oude mevrouw die het juiste loket niet kan vinden voelt zich niet op haar gemak.

Wij zijn er voor mensen als ze ons nodig hebben. Met respect, inlevingsvermogen en overtuigingskracht kunnen we helpen met vragen beantwoorden, uitleggen waarom een bepaalde regel geldt of een luisterend oor bieden.

Door te luisteren weten we meteen wat er speelt onder bezoekers, gasten of klanten en kunnen we anticiperen. Daardoor kunnen we betere dienstverlening bieden en de verwachtingen overtreffen. Wij zijn Scorpions en ons werk vereist gastgerichtheid!

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij staan midden in de samenleving en het is onze taak om deze te beschermen. Door constant de omgeving te analyseren, te communiceren en actief op te treden tegen zich misdragende personen kunnen we de samenleving veiliger maken.

Wij bieden veiligheid zodat kinderen rustig naar school kunnen lopen, bedrijven efficiënt kunnen werken en alle feestvierders een leuke avond hebben. Wij zorgen ervoor dat bedrijfsongevallen worden voorkomen, risico’s worden geïnventariseerd en actie wordt ondernomen als het fout dreigt te gaan.

Wij zorgen ervoor dat de maatschappij blijft draaien en zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid. Wij zijn Scorpions en wij zijn maatschappelijk betrokken!