Samen leveren we iedere dag uitstekend werk om onze klanten te ontlasten. Dit vereist een bepaalde mentaliteit en werkcultuur. Hieronder vindt je de belangrijkste kenmerken van onze cultuur.

Veiligheid voorop

Veilig werken staat altijd voorop. Welke werkzaamheden je ook uitvoert, het moet veilig gebeuren. Voor je actie onderneemt denk je na over de risico's en neemt stappen als er kans is op letsel voor jezelf of anderen.


Daadkracht

Van ons wordt er verwacht dat we handelen als het nodig is. Dit vereist durf en standvastigheid. Je bent niet bang om te handelen en lost problemen meteen op.

Flexibel

Ons werk vraagt om flexibele krachten. Klanten kunnen bellen voor spoeddiensten en zieke collega's moeten opgevangen worden. Je vindt het geen probleem om 's avonds of in het weekend te werken.

Open cultuur

Je staat open voor feedback en neemt dit mee om je werk te verbeteren. Je ondersteunt collega's en geeft rechtstreeks feedback aan hen om te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Fysieke en mentale eisen

Ons werk vereist dat je in staat bent te functioneren onder moeilijke omstandigheden. Dit kunnen zowel fysieke als mentale uitdagingen zijn. Bij brand, een bommelding of gewonde bezoeker moet je in staat zijn te kunnen handelen. Meer informatie hierover is hier te lezen.

Trots op uniform

Ons werk begint bij een uitstekende uitstraling. Dit betekent een schoon uniform en een uitstekende uiterlijke verzorging. Je staat met gepoetste schoenen, geschoren gezicht en gestreken uniform bij de opdrachtgever.

Omgaan met techniek

Ons werk vereist steeds meer werken met computers en technische installaties. Je bent behendig in het gebruik van een computer en leert snel nieuwe systemen. Je werkt onder andere met alarmsystemen, slagbomen, iPhones, sprinklerinstallaties, kassasystemen, CRM pakketten en registratiesystemen. 

Teamplayer

Samen zorgen we voor kwaliteit. Communicatie zowel schriftelijk als verbaal is essentieel om goed met collega's, leveranciers, bezoekers en klanten om te gaan. Je bent vloeiend in Nederlands en kan Engels spreken om iedereen goed te helpen. 

Samen zoeken we naar oplossingen en je denkt mee om het werk en het bedrijf beter en efficiënter te laten werken.

Respect & gelijkheid

Scorpions biedt een gelijke en respectvolle werkomgeving waar iedereen welkom is. 

Religieuze uitingen

Iedereen binnen Scorpions heeft het recht om zijn of haar religie te beoefenen zoals opgenomen in de wet. Scorpions zal in samenspraak met de werknemer bekijken of bepaalde uitingen van religie toegestaan kunnen worden. Hierbij wordt gekeken naar de volgende aspecten:

  • Zorgt de uiting van de religie voor extra risico’s voor de werknemer of opdrachtgever?
  • Creëert de uiting van religie arbeidsvoorwaarden die andere werknemers niet hebben, zoals het nemen van langere pauzes of niet werken op bepaalde dagen?
  • Wegen de gewetensbezwaren van de werknemer hoger dan andere fundamentele mensenrechten?Integriteit

Scorpions werkt in sectoren waar integriteit van groot belang is. Rondom je sollicitatie zal er een screening gedaan worden door de politie op basis van de WPBR of zal er een VOG aangevraagd worden. Wij verwachten dat sollicitanten bij het solliciteren aangeven in de motivatie of ze veroordeeld zijn, zodat de uitkomsten niet verrassend zijn.